22.2.
Kriminalita ve městě

 

V minulém roce byl celorepublikově zaznamenán pokles kriminaty a i v Mladé Boleslavi se pozitivní trend odrazil v poklesu o 28 % oproti roku 2015. K poklesu přispěla i zlepšená informovanost mezi bezpečnostními složkami ve městě a lepší spolupráce mezi Městskou policii a Policii ČR. Bohužel se nedaří navýšit počet strážníků MP tak, aby mohla být bezproblémově zajištěna služba občanům. Fakticky v roce 2016 vykonávalo službu pouze 45 městských strážníků oproti 68 planovaným. Zastupitelstvo sice schválilo náborový příspěvek a příspěvek na bydlení, ale stále se nedaří vedení města nábor nových uchazečů do řad městských strážníků. V bezpečnostně nejvíce zatížených lokalitách, a zvláště v nočních hodinách např. u Kauflandu či u Bondy centra, si bezpečnostní situace zaslouží větší nasazení městských strážníků, které by mohlo nastat naplněním výššího počtu stavu městské policie. V roce 2016 byla zřízena i pozice Asistentů bezpečného města, kterých nyní působí v MB zatím 7. Jejich činnost  určuje Policie ČR, ale metodickou činnost a kontrolu provádí městská policie. Na součinnosti právě této nové složky je potřeba hodně zapracovat. Stále je v oblasti bezpečnosti pro občany v našem městě co zlepšovat, i když činnost Městské policie potažmo jednotlivých strážníků lze hodnotit i přes potíže nízkého stavu jako velice dobrou. Jsem rád, že se zvýšila bezpečnost občanů, což byl i jeden z hlavních bodů našeho volebního programu.

Přemysl Sezemský, zastupitel města