20.2.
Mladoboleslavský vřed

Možná se může někomu zdát titulek článku přehnaný, nicméně, že hlavní nádraží bývá nazýváno vředem na tváři našeho města, není až zas tak málo používaným přirovnáním. I pokud nebudeme tak radikální, musíme uznat, že stav místa, kudy přicházejí návštěvníci do našeho města, je tristní. A asi se shodneme i na tom, že by bylo záhodno s tím něco udělat. Proto mě zaskočilo oznámení v médiích, že rekonstrukce nádraží se odkládá někdy na rok 2019 a dále. O to více, protože jsem předpokládal, že platí stále dohoda, kterou udělalo předchozí vedení Středočeského kraje (který je objednatelem dopravní obslužnosti a tedy velmi významným partnerem ČD i SDŽC, to pro vysvětlení), že mladoboleslavské nádraží bude jedním z prvních třech nádraží, které budou ve Středočeském kraji rekonstruovány. Vypadá to však, že dohoda už neplatí. Proč? Ano, to je legitimní otázka na kterou budu chtít na zastupitelstvu odpověď . Mladá Boleslav má v osobě radního pro dopravu osobnost, která je nejkompetentnější nám na tuto otázku odpovědět. Ve volební kampani se všichni kandidáti zaklínali tím, že pokud uspějí v krajských volbách, tak budou působit ve prospěch svého domovského města. V případě boleslavského nádraží se tak neděje a to jsou v radě kraje dokonce Boleslaváci dva. Očekávám tedy, že se mi dostane v případě mladoboleslavského nádraží odpovědi, proč se rekonstrukce odkládá, a zároveň odpověď i na to, co udělají zástupci Mladé Boleslavi v Radě kraje pro to, aby „vřed" na tváři města zmizel co nejdříve. Když už jsem se rozepsal o tom, co Mladoboleslaváky trápí, stojí za to zmínit ještě jednu věc, která se letos patrně blíží k realizaci. A tím je dlouho odkládané spuštění parkovacího systému.  Otevřeně se přiznám, že se toho bojím. Patřím totiž k zastáncům názoru, že bez dostatečného vybudování parkovacích kapacit by se neměl žádný systém zavádět. Přiznávám, že můj názor je menšinový, ale domnívám se, že stav který je dnes, umožní s obtížemi  (a často s hodně velkými) zaparkovat každému, tak po zavedení systému bez dobudovaných kapacit  se může změnit na stav, že nezaparkujeme vůbec. Podotýkám, že nejsem a priori proti parkovacímu systému, pouze tvrdím, že je potřeba jít metodou postupných kroků. V první řadě navýšení parkovacích míst, ideálně výstavbou několika parkovacích domů ( a příklad u šesté brány ukazuje, že to jde velmi rychle) a pak v druhé řadě přistoupit k regulaci parkování. Jedině tento postup zajistí klidný přechod režimu parkování bez otřesů, které si všichni pamatujeme z minulého pokusu regulovat parkování.  Samozřejmě možností , jak regulaci provádět je více a já předem říkám, že nebudu souhlasit se systémem, který by vedl k zásahu do peněženek Mladoboleslaváků. 

Mgr. Karel Horčička, zastupitel města