20.2.
Z činnosti kontrolní komise

Komise v roce 2016 dle svých kompetencí sledovala  způsob a dodržování termínů vyřízení jednotlivých stížností, při oprávněnosti podaných stížností se zaměřila i na naplnění obsahu přijatých opatření.

 V centrální evidenci stížností města bylo v minulém roce zaevidováno 54 stížností. Do kompetence obecního živnostenského úřadu spadalo 25 stížností. Zaevidováno bylo 10 stížností a 15 podnětů, které byly využity s cílem pomoci občanům. Stížnosti byly převážně směřovány na aktivity podnikatelských subjektů. Za stížností vyřízených obecním živnostenským úřadem bylo 5 oprávněných a 20 neoprávněných.

Ostatních stížností a jiných podání bylo 29, tyto řešil kontrolní pracovník v součinnosti s pracovníky magistrátu a dalšími orgány na základě odborných stanovisek a vyjádření. Oprávněnost byla řešena a posuzována na základě prokázání porušení příslušné legislativy či faktického vyhodnocení problematiky. Oprávněná nebyla žádná ze stížností, částečně oprávněné byly 3 stížnosti a 26 stížností neoprávněných. 

Značná část občanů preferuje elekronické či telefonické podání stížnosti. Podstatné pro ně je především rychlé vyřešení jednotlivých podání bez požadavku na písemné vyřízení.

Přemysl Sezemský, zastupitel města, předseda Kontrolního výboru