19.2.
Ministryně školství debatovala v Mladé Boleslavi

Na pozvání Komise rady města pro výchovu a vzdělávání navštívila v úterý 14. února 2016 Mladou Boleslav ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Součástí jejího programu, který mimo jiné zahrnoval návštěvu ISŠ Na Karmeli, 2. ZŠ a odborného učiliště ŠKODA, byla diskuze s učiteli mateřských, základních a středních škol z Mladé Boleslavi nejenom o kariérním řádu učitelů, ale také o financování škol, o přípravě na budoucí jednotné přijímací zkoušky či změny v maturitní zkoušce.

Svůj den ve městě pak paní ministryně zakončila na druhém zasedání Fóra žen, setkání úzkého okruhu aktivních mladoboleslavských žen z oblasti školství, veřejné sféry, neziskového sektoru či zástupců zaměstnanců. Řešení problémů definovaných na prvním zasedání v září loňského roku se již dala do pohybu. Např. otevírací doba školek (uspořádala jsem velký dotazníkový průzkum o potřebě prodloužit otevírací dobu a na základě ní bude v některých MŠ upravena), či zpružnění pracovní doby u největšího zaměstnavatele ve městě – v Škoda Auto – formou mobilní práce. Dalším bodem byla rekonstrukce dětských hřišť, doplnění zeleně, zastínění a stejně tak i zastínění a chybějící osvětlení v psích parcích. Navrhla jsem proto do rozpočtu města pro letošní rok výrazné navýšení peněz pro tyto investice a věřím, že jakmile počasí dovolí, opravy se začnou realizovat.

Ústředním tématem druhého setkání se staly mladoboleslavské školky a školy. Byly otevřeny otázky týkající se inkluze, školských obvodů, partnerství školy a rodičů. Asi nejbouřlivější debata se vedla nad problematikou začlenění dětí cizinců, které neumějí česky. Podnětů bylo mnoho a brzy vás budu moci informovat o některých z nich podrobněji.

Mgr. Jiřina Hančarová, zastupitelka ČSSD, předsedkyně Komise RM pro výchovu a vzdělávání

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/matkam-s-detmi-vyjdou-vstric-skolky-i-zamestnavatel-20170218.html

http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=mladoboleslavske-forum-zen-se-venovalo-skolstvi&id=3392