27.12.
Prosadili jsme podporu městské policii, očekáváme vytlačení alkoholu a drogprosinec 2016

Drobná kriminalita a narušování veřejného pořádkou jsou v Mladé Boleslavi na vzestupu. Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů je jen cárem papíru. Každý, kdo prochází parkem Výstaviště, Štěpánkou nebo desítkami jiných míst vidí, jak je alkohol veřejně požíván. A to nemluvím o lidech, kteří jsou pod vlivem jiných drog. Ty dnes a denně vidíme zejména v okolí kulturního domu, Výstaviště, ale i Havelského parku, kde se dokonce drogy prodávají. Osobně si myslím, že v tomto ohledu je potřeba ze strany městské policie výrazně přitvrdit. Po letech, kdy jsme vůči městské policii neměli téměř výhrady, naopak jsme ji chválili, nastaly chvíle, kdy očekáváme zlepšení její práce.  Jsme si přitom vědomi zásadního problému, a to dlouhodobé personální krize pramenící z nedostatku strážníků. Proto jsem se osobně, za přímé účasti předsedy Bezpečnostní komise města Miroslava Čubana dané tematice začal věnovat. Za zastupitele sociální demokracie jsme zastupitelům předložili návrh, který by městským strážníkům garantoval náborový příspěvek, díky kterému by mělo dojít ke kompenzaci extrémně nízkého platu v prvním roce služby. Písemně předložený návrh jsem zaslal dva dny před zasedáním zastupitelstva primátorovi se žádostí o distribuci zastupitelům. Světe div se, žádný ze zastupitelů můj návrh předem neobdržel, ale místo toho na stole každého člena se v okamžik zasedání ocitl velmi podobný návrh, který však předložil sám primátor. V prvních vteřinách jsem se naštval, bezpečnostní komise řešení situace požadovala minimálně tři čtvrtě roku, ale bez odezvy z vedení města. A najednou, když jsem ve svém volném čase vyjednal a vypracoval návrh, předkládá rychle primátor jiný. Zdravé naštvání však za pár minut vystřídala radost. Tím, že se primátor namáhal vypracovat vlastní materiál, dal najevo, že problém řešit chce. Sice opožděně a ze strachu, aby si body nepřipsala sociální demokracie trochu nefér způsobem, ale to k politice bohužel patří. Dle předpokladu byl pobídkový systém pro strážníky schválen a já jsem rád, že to byla opoziční ČSSD, která svou aktivitou přinutila vedení radnice konat. Očekáváme proto, že výše popsané nešvary z města vymizí.

Robin Povšík, zastupitel ČSSD