27.12.
Vaše názory a podněty nenecháme zapadnout!prosinec 2016

Málokdy se stane, že článek v Boleslavanu vyvolá tolik reakcí, jako mnou minule zveřejněný text na téma nevhodného budování cyklostezek. A ještě překvapivější bylo, že ty kladné převládaly nad negativními. Dlužno dodat, že i zarytí cyklisté, kteří začínají mít pocit, že přizpůsobit by se jim měli hlavně chodci, reagovali slušně. Společným jmenovatelem většiny příspěvků byl dotaz, co s nápravou stávajícího stavu mohu udělat. Upřímně řečeno, není toho mnoho. Moje pozice vychází z role opozičního zastupitele, tedy člověka, jehož strana není v tzv. městské vládě a její možnosti jsou skutečně velmi omezené. Můžeme témata otevírat na zastupitelstvu, interpelovat, argumentovat a předkládat návrhy usnesení. Zda se ale tím, co říkáme a chceme prosadit, bude někdo zabývat, rozhoduje koaliční většina. Sociální demokracie je velmi aktivní opozicí, téměř každé zasedání předkládáme několik pozměňovacích návrhů, vlastních témat nebo otevíráme témata, před kterými se radní chtějí skrývat. Dobrým příkladem je parkovací systém, o jehož vzniku se vypráví několik let, ale radní se nejsou schopni na konečné verzi jeho podoby shodnout. A právě na tomto příkladu lze i demostrovat občasnou marnost našeho opozičního počínání. Když jsme na červnovém zasedání chtěli, aby vedení radnice seznámilo zastupitele se stavem přípravy parkovacího systému, byli jsme odmítnuti. Přitom naším cílem bylo podnítit další diskusi, na jejímž konci má být jasný závěr - parkovací systém, který zdejším obyvatelům zajistí dostatek míst. 

Stejně tak, jako jsme na nejbližším zastupitelstvu připraveni téma parkovacího systému iniciovat znovu, budeme otevírat diskusi o tom, jak by mělo město budovat nové cyklostezky. Jsme jejich fandové, ale za předpokladu, že přestanou likvidovat chodníky a tolik cennou zeleň. 
 
Robin Povšík, zastupitel ČSSD
robin.povsik@seznam.cz