22.12.
Ach, ty zkratkyprosinec 2016

Už v 80-tých letech si Ivan Mládek ve své písni dělal legraci z naší obliby zkratek. Je jich tolik , že je velmi těžké se v nich orientovat. Jednou z nich je i zkratka IPRÚ. Většina čtenářů pravděpodobně nemá ponětí, o co jde a přitom se pod ní skrývá 730 milionů korun, které v příštích několika málo letech přijdou na rozvoj Mladé Boleslavi a jejího okolí. IPRÚ ( Integrovaný plán rozvoje území ) je totiž program, který z peněz EU přinese městu a 17 okolním obcím 630 milionů korun na investice a 100 milionů korun na neinvestiční akce. Přes počáteční obtíže a zdržení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj je Mladá Boleslav připravena. V nejbližších dnech se sejde řídící výbor, jehož jsem členem a brzy, pravděpodobně na jaře se rozeběhnou první projekty. A na co se můžou Boleslaváci těšit? Asi největší akcí bude nákup 21 nových autobusů pro Dopravní podnik. Kvituji s potěšením, že se vedení města rozhodlo do výběrové komise přibrat i zástupce opozice. Považuji totiž za důležité nastavení parametrů vozidel, které budou muset dlouhé roky vydržet každodenní nápor cestujících. Jako člen MAS Boleslavsko (opět ta zkratka:-), která znamená Místní akční skupina) jsem podporoval investice do cyklostezek a jsem rád, že jedny z prvních budou do Debře a Řepova, což, jak jsem přesvědčen, cyklisté ocení. Nezůstane jen ale u toho, obce zařazené v programu počítají také s výstavbou cyklostezek na svých katastrech, které trasy navzájem propojí. V plánu je také investice do P+R parkování, které by mohlo přinést úlevu centru města od automobilů. Je toho ještě mnoho, co je v plánu, ale bohužel rozsah, který je nám vedením města přidělen, jsem již vyčerpal. Jsem, ale rád, že v případě programu IPRÚ pracuje vedení města i opozice ve shodě. Všichni totiž hrajeme za jeden tým a tím je Mladá Boleslav.

Mgr. Karel Horčička, zastupitel ČSSD