Další úspěchy ženského fóra, modernizovaná dětská hřiště

Konec léta se nesl v duchu rekonstrukcí dětských hřišť (např. za Domem Kultury, v parku Na Výstavišti a dalších). Dětská hřiště, nutnost jejich renovace či výstavba hřišť nových byla tématem loňského mladoboleslavského fóra žen. Navíc podpořená průzkumem v terénu, který provedly studentky střední školy Na Karmeli. Navrhla jsem proto do rozpočtu města pro letošní rok výrazné navýšení peněz na tyto investice a jsem velmi ráda, že zastupitelstvo daný podnět podpořilo. Hřiště, z nichž většina vznikala v rámci velké modernizace v letech 2005 až 2006 již inovace a obměnu potřebovala. Pro příští rok budu chtít, aby podpora modernizacím, zohledňujícím skutečné potřeby dětí a rodičů zůstala minimálně ve stejné výši. Jednu výtku ale k letošním rekonstrukcím mám. Součástí námětu k modernizaci byl i požadavek na takovou úpravu prostoru, v němž bude písek, štěrk a další hmoty nahrazen umělým vyměkčeným povrchem. Na mnoha zahraničních, ale i tuzemských hřištích je to běžné. A zejména tam, kde jsou horší klimatické podmínky. Výrazně to totiž zvyšuje možnosti využití hřišť, zejména po dešti, kdy rodiče do rozbahněných míst děti logicky pouštět nechtějí. Ač primátor tyto úpravy slíbil, osobně je před realizací zakázal. Nevidím k tomu důvod a věřím, že z jeho strany jde jen o nepochopení pramenící snad z toho, že on sám má děti hřištím dávno odrostlé.  

Mgr. Jiřina Hančarová, zastupitelka ČSSD, předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání