15.5.
Vzdělávání dětí cizinců: výzva mladoboleslavskému školství

Na únorovém zasedání Fóra mladoboleslavských žen bylo otevřeno téma vzdělávání dětí cizinců. Ukázalo se, že boleslavské základní školy navštěvuje ca 320 dětí cizí státní příslušnosti a ve školkách je aktuálně těchto dětí asi 150. Nezanedbatelný počet z nich nastupuje do školy bez znalosti českého jazyka. Navíc často do vyšších ročníků, kde má jazyková bariéra již velký vliv na přístup k výuce a učivu a zároveň na školní úspěšnost. Nově příchozí žáci zpočátku nerozumí ani běžné konverzaci. Po překonání prvotního kulturního šoku následuje dlouhá doba učení se novému jazyku. Navíc se doma často mluví jiným (rodným) jazykem, a proto jim s učením doma většinou nikdo nepomůže.

Toto téma si vzala za své i naše Komise pro výchovu a vzdělávání a uspořádala v půlce dubna setkání ředitelů a ředitelek základních škol se zástupci z Ministerstva školství. Cílem tohoto setkání bylo najít nové cesty, jak pomoci a usnadnit učitelům práci s těmito dětmi a jak vůbec k dětem přistupovat. Zástupci MŠMT nabídli a představili kompletní možnosti, a zároveň si rádi vyslechli připomínky z řad ředitelů na různé dotační tituly a na velkou administrativní zátěž s nimi spojenou. Vzhledem k tomu, že naše město je poměrně unikátní z hlediska počtu cizinců, byla ředitelům přislíbena maximální péče a součinnost z řád úředníků ministerstva. Zároveň byly vyslyšeny připomínky na potřeby speciální přípravy pedagogů vyučující češtinu cizinců. Věřím, že jsem tímto setkáním přispěla alespoň částečně k řešení této problematiky a návrhy budou prospěšné a užitečné všem zúčastněným.

Mgr. Jiřina Hančarová,zastupitelka ČSSD, předsedkyně Komise RM pro výchovu a vzdělávání