22.2.
Kriminalita ve městě2017

 

V minulém roce byl celorepublikově zaznamenán pokles kriminaty a i v Mladé Boleslavi se pozitivní trend odrazil v poklesu o 28 % oproti roku 2015. K poklesu přispěla i zlepšená informovanost mezi bezpečnostními složkami ve městě a lepší spolupráce mezi Městskou policii a Policii ČR. Bohužel se nedaří navýšit počet strážníků MP tak, aby mohla být bezproblémově zajištěna služba občanům. Fakticky v roce 2016 vykonávalo službu pouze 45…

20.2.
Pracujeme na vizi chytrého města. Smart city usnadní náš život2017

Je to paradox. Zatímco mladoboleslavská automobilka stále více pracuje s moderními technologiemi a termín konektivita je standardním pojmem ve slovníku prodejců, samotnému městu se technologická revoluce vyhýbá. Ano, máme nádherné vánoční osvětlení, čisté chodníky, bazén, nově opláštěné budovy nebo podzemní kontejnery. To všechno se městu daří, ale v oblasti technologií a práce s nimi jsme na úrovni pravěku. Termín Smart city jako by vedení…

20.2.
Mladoboleslavský vřed2017

Možná se může někomu zdát titulek článku přehnaný, nicméně, že hlavní nádraží bývá nazýváno vředem na tváři našeho města, není až zas tak málo používaným přirovnáním. I pokud nebudeme tak radikální, musíme uznat, že stav místa, kudy přicházejí návštěvníci do našeho města, je tristní. A asi se shodneme i na tom, že by bylo záhodno s tím něco udělat. Proto mě zaskočilo oznámení v médiích, že rekonstrukce nádraží se odkládá někdy na rok 2019 a…

20.2.
Z činnosti kontrolní komise2017

Komise v roce 2016 dle svých kompetencí sledovala  způsob a dodržování termínů vyřízení jednotlivých stížností, při oprávněnosti podaných stížností se zaměřila i na naplnění obsahu přijatých opatření.

 V centrální evidenci stížností města bylo v minulém roce zaevidováno 54 stížností. Do kompetence obecního živnostenského úřadu spadalo 25 stížností. Zaevidováno bylo 10 stížností a 15 podnětů, které byly využity s cílem pomoci občanům.…

19.2.
Ministryně školství debatovala v Mladé Boleslavi2017

Na pozvání Komise rady města pro výchovu a vzdělávání navštívila v úterý 14. února 2016 Mladou Boleslav ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Součástí jejího programu, který mimo jiné zahrnoval návštěvu ISŠ Na Karmeli, 2. ZŠ a odborného učiliště ŠKODA, byla diskuze s učiteli mateřských, základních a středních škol z Mladé Boleslavi nejenom o kariérním řádu učitelů, ale také o financování škol, o přípravě na…