15.5.
Vzdělávání dětí cizinců: výzva mladoboleslavskému školství2017

Na únorovém zasedání Fóra mladoboleslavských žen bylo otevřeno téma vzdělávání dětí cizinců. Ukázalo se, že boleslavské základní školy navštěvuje ca 320 dětí cizí státní příslušnosti a ve školkách je aktuálně těchto dětí asi 150. Nezanedbatelný počet z nich nastupuje do školy bez znalosti českého jazyka. Navíc často do vyšších ročníků, kde má jazyková bariéra již velký vliv na přístup k výuce a učivu a zároveň na školní úspěšnost. Nově…

15.5.
A zase ty školky……2017

Na začátku května se budou konat zápisy do mateřinek. Jsem skutečně ráda, že se mi podařilo (na základě skutečných potřeb rodičů) přesvědčit vedení města o nutnosti prodloužit otevírací dobu tam, kde školky zavírají v 16 h. Prodloužení není sice příliš výrazné, jedná se o půl hodiny, ale i ta půlhodina může pomoci řadě rodičů. Když jsem na podzim spustila dotazníkovou akci o potřebě změny otevírací doby, obdržela jsem i pár nesouhlasných…

25.4.
Pozvánka na oslavu 1.máje2017

Mladoboleslavská ČSSD si Vás dovoluje pozvat na oslavy Svátku práce na hradu Michalovice. Akce se bude konat v pondělí 1.5.2017 od 14 h. Podrobnosti naleznete v příloze.

23.2.
Město opravuje silnice nevhodnou technologií2017

Slyšíme to prakticky každý rok - zima může za špatný stav silnic. A protože ta letošní je o něco výraznější než loňská, stesky jsou o to silnější. Jako bývalý náměstek hejtmana pro dopravu uznávám, že zima skutečně může napáchat v silnicích pěknou paseku. Na druhou stranu ale odmítám, že by na klimatickou situaci bylo možné svádět vše. Jednou z příčin současné situace je dlouhodobě podhodnocená údržba. A hlavně, naprosto nevhodně používané…